Inschrijvingen

Huidige leden

Aan het begin van elk scoutsjaar zouden bestaande leden een e-mail moeten ontvangen hebben met instructies voor het opnieuw inschrijven van hun zoon of dochter. Heb je de mail niet ontvangen, laat het dan zeker weten aan de groepsleiding: groepsleiding@scoutsschilde.be 

of

tel: +32 478 70 47 99

mail: nouckievaro@icloud.com

Nieuwe leden

Wij werken met een ledenstop hier meer informatie over. Wij hanteren voor het vlotte verloop van het werkingsjaar een maximumaantal van 40 leden per groep. Dit betekent dus als het maximaal aantal leden bereikt is je op een wachtlijst beland. Dit heeft  ook als gevolg dat we de inactieve leden ook proberen te filteren uit de groep. Als leden tot 3 maal toe zonder geldig excuus niet aanwezig zijn, wordt er een laatste waarschuwing gestuurd naar de ouders. Dit gebeurt zodat we plaats kunnen maken voor nieuwe leden. Broertjes en zusjes van reeds actieve leden komen op een aparte lijst zodat zij een voorrang kunnen genieten (Dit is enkel in het begin van het scoutsjaar).

Bent u niet bij de scouts, of wil u een broertje of een zusje van een scoutslid inschrijven, dient u volgend formulier in te vullen:

Inschrijvings-formulier

Nadien dient u de inschrijving te bevestigen door het lidgeld te betalen: € 70 per lid op rekeningnummer BE95 7895 1149 4758 (of 789-5114947-58) met vermelding van naam/namen + tak(ken). Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, mag u ons uiteraard ook altijd mailen.