Domigodel April 2019

Beste ouders,

Het kiekefeest en de kiekerun zijn weer voorbij en het was een fantastisch mooie, gezellige dag! Daarom willen we iedereen bedanken die is langsgekomen om te lopen, eten, feesten…

We mogen niet vergeten hoeveel tijd en engagement dit voor de leiding vergt om zo’n evenement jaarlijks op poten te zetten. Daarom ook graag een danku aan alle leiding én jins!

De groepsleiding wenst iedereen een vrolijk Pasen en een mooie vakantie! Hieronder vinden jullie het boekje en de keukenflap van april: